Skip to main content
DAY AND NIGHT WATCH
DAY AND NIGHT WATCH
DAY AND NIGHT WATCH
DAY AND NIGHT WATCH
DAY AND NIGHT WATCH
DAY AND NIGHT WATCH
DAY AND NIGHT WATCH
DAY AND NIGHT WATCH
DAY AND NIGHT WATCH
DAY AND NIGHT WATCH
DAY AND NIGHT WATCH
DAY AND NIGHT WATCH
DAY AND NIGHT WATCH
DAY AND NIGHT WATCH

DAY AND NIGHT WATCH

日月相錶係將數字轉換成日月圖案顯示24小時,將日夜交替嘅概念放喺手錶上,更加有日月相伴嘅感覺!錶盤小小視窗下,透過裝飾有月亮同星星嘅錶盤,輪轉、漸變顯示著日月相與夢幻星空,實用又浪漫!


日本製錶芯 All Japanese Movement
錶盤直徑 Diameter 30mm 
$428.00