Skip to main content
 • English
 • 繁體中文
 • 台灣

  台灣

  (HKD $)

 • 新加坡

  新加坡

  (HKD $)

 • 香港特別行政區

  香港特別行政區

  (HKD $)

閻魔梅酒
閻魔梅酒

閻魔梅酒

"ALCOHOL GOES IN, FUN COMES OUT! 
願。您樂得微醺"

麥燒酒閻魔原酒加上大分縣產的鶯宿梅釀製,經過兩年時間熟成的本格梅酒帶有獨特的清爽口感以及酒樽的香氣,偏甜的微酸滋味不管冰鎮後飲用、加冰塊或是兌熱水都非常適合。

RAW MATERIAL 原材料
Mugi Shochu, Plum
麦焼酎、梅

SAKE BREWERY酒莊
老松酒造 Oimatsu Shuzo

酒精度數:Alc. 14%

飲用溫度:冷飲至微冷

MADE IN JAPAN ŌITA

720ml

$204.00