Skip to main content
 • English
 • 繁體中文
 • 台灣

  台灣

  (HKD $)

 • 新加坡

  新加坡

  (HKD $)

 • 香港特別行政區

  香港特別行政區

  (HKD $)

[防水] DAY AND NIGHT WATCH |日月相錶 女裝
[防水] DAY AND NIGHT WATCH |日月相錶 女裝
[防水] DAY AND NIGHT WATCH |日月相錶 女裝
[防水] DAY AND NIGHT WATCH |日月相錶 女裝
[防水] DAY AND NIGHT WATCH |日月相錶 女裝
[防水] DAY AND NIGHT WATCH |日月相錶 女裝

[防水] DAY AND NIGHT WATCH |日月相錶 女裝

日月相錶係將數字轉換成日月圖案顯示24小時,將日夜交替嘅概念放喺手錶上,更加有日月相伴嘅感覺!錶盤小小視窗下,透過裝飾有月亮同星星嘅錶盤,輪轉、漸變顯示著日月相與夢幻星空,實用又浪漫❤︎

♡ Japanese Movement

♡ diameter: 28mm 

$448.00